info@kindereninlembang.nl

Wie zijn wij

Het Land Indonesie heeft vele gezichten: mooi landschap, interessante plekjes, lekker eten, maar de bevolking heeft een lage levensstandaard. Tragisch is dat de werkloosheid onder de jeugd erg hoog is. In het dorp Lembang zijn landbouw en toerisme de belangrijkste inkomsten.

Ondanks dit gegeven zijn er veel kinderen die niet of met heel veel moeite educatie kunnen volgen. In Indonesie geldt ook de leerplicht, echter de overheidssubsidie dekt slechts de salarissen van de leraren en het beschikbaar stellen van een schoolgebouw. Alle andere kosten moeten de ouders verplicht betalen.

Met dit project willen wij trachten om zo veel mogelijk kansarme kinderen in dit dorp Lembang onderwijs te laten volgen, door het volgende te financieren: jaarlijks schoolgeld, leerboeken, uniformen, schoenen en overige leergereedschappen. Ook willen wij hun Engelse lessen geven. Dit om hun maatschappelijke kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Daarom is uw financiele bijdrage van essentieel belang.

Het bestuur


Algemene informatie

De stichting heeft de volgende initiatiefnemers op vrijwillige basis:
Lisette van Venetien, voorzitter
Maurice Witteman, financieel/administratief
Maureen Challik, contactpersoon/vertaalster

Projectmedewerkers op vrijwillige basis in Indonesie:
Drs. Tatiana Lantang, adviseur, controleur
Edho, adviseur, inkoper
Nelly, ondersteunende activiteiten

Hoofdvestiging in Nederland:
Postbus 3116
2280 GC Rijswijk

Dependance in Indonesie:
Villa Venety's
Jl. Maribaya 155E
Lembang (Cikidang)

Sector: Onderwijs, vanaf primair onderwijs, aan kinderen in Lembang.
Rechtsvorm: Stichting. Opgericht bij notariele akte dd 01/01/2018.

Missie

Scholing aan kinderen van kansarme ouders. Het beschikbaar stellen van schoolbenodigdheden aan scholen op primair niveau en individuele geselecteerde kinderen op primair onderwijs en vervolgonderwijs, om het kind meer kans te geven op de arbeidsmarkt.

Kernwaarden

Het is belangrijk dat de kinderen meer zelfrespect krijgen door betere scholing. De ouders zijn mede verantwoordelijk voor het functioneren van het kind, zodat het kind gemotiveerd naar school kan gaan. De Stichting wil de kinderen de garantie geven dat scholing voor hen op langere termijn gewaarborgd is. Door overlegging van schooldocumenten vindt de onderbouwing plaats voor verdere ontwikkeling van het kind. Omgekeerd zal het kind ook de ouders stimuleren om zich te verdiepen in het onderwijsbelang van het kind.

Doelgroep

Het dorp Lembang heeft voornamelijk landbouw. 90% van de ouders zijn dagloners. Ondanks leerplicht op primair niveau, wordt van de ouders verwacht een ouderbijdrage te betalen. Een aantal kinderen zal hierdoor niet naar school gaan omdat er ook additionele kosten zijn zoals schooluniform, leermiddelen. De scholen zijn van overheidswege verplicht om kinderen bij aanmelding tot de school toe te laten. Dat betekent volle klassen (soms meer dan 40 leerlingen) en twee verschillende groepen per dag: in de morgen vanaf 7 uur, de eerste groep, en in de middag de tweede. De scholen zijn zeer sober ingericht en de leraren beschikken niet over de primaire leermiddelen. Ter vergelijking: de scholen in Bandung (8 km van Lembang) genieten vaak meer faciliteiten door de sociale klasse, het opleidingsniveau en inkomen van de ouders.

Evaluatie

In overleg met projectmedewerkers vindt tweemaal per jaar de evaluatie plaats. In genoemd overleg komen met name de aangeleverde schooldocumenten ter sprake. Incidenteel vindt er overleg plaats met de directeur van de school en met de ouders van het individuele kind.

Doelstellingen

Het voornemen is om drie scholen in Lembang (ongeveer 240 leerlingen per school) jaarlijks te voorzien van schoolmiddelen, zoals schriften, pennen, muziekinstrumenten inclusief onderhoud, en middelen voor sportbeoefening etc.

Daarnaast een aantal kinderen individueel begeleiden voor verdere ontwikkeling op primair niveau en middelbaar niveau. Verdere ontwikkeling/scholing is afhankelijk van schoolresultaten, discipline en de support van de ouders.