info@kindereninlembang.nl

Stichtingsverslag Kinderen in Lembang 2009


Na onze aankomst op 6 december hebben wij ons 1e bezoek gebracht aan de SDN 12 in lembang (basisschool nr. 12). In het zeer oude schoolgebouw met geleende banken van een naburige middelbare school genieten 288 kinderen basisonderwijs in 6 klaslokalen gegeven door 8 leraren en 4 assistenten. Dit betekent dat de 1e groep leerlingen (6 klassen) onderwijs krijgen van 7.00 tot 11.00 en de 2e groep van 11.00 tot 15.00.

De kinderen moeten vanaf de kampong (het dorpje waar ze wonen in hun zelfgemaakte huisjes) 1,5 uur lopen naar de school over een zeer drukke verkeersweg. Dit doen ze dagelijks heen en terug (dus 3 uur) maar al te graag om onderwijs te kunnen genieten.

De ouders van deze kinderen zijn zeer arm. Van alle 288 kinderen hebben slecht 6 ouders een vaste baan, de rest is dagwerker, wat betekent dat ze de ene dag schoonmaker zijn dan weer bewaker maar de meeste dagen hebben ze geen werk en dus geen inkomsten. De dagen dat ze werken verdienen ze zo’n 2 tot 3 euro per dag waarvan ze dan het gezin moeten onderhouden.

In ons 1e gesprek met het schoolhoofd hebben wij aangegeven de school te willen helpen zonder daarvoor direct geld te geven. De school ontvangt jaarlijks een bijdrage van de overheid die net toereikend is om het salaris van de leraren (+/- €.70,= per maand per leraar) te betalen. Ook vertelde ze ons dat vele ouders het benodigde schoolgeld (€.40,= per jaar) maar moeilijk kunnen betalen. Zelf hadden wij al geconstateerd dat veel kinderen in oude versleten schooltenues lopen, deze zijn wellicht van een ouder broertje of zusje geweest daar ouders geen geld hebben om een nieuw tenue (€.4,= ) te kopen.

Na dit 1e gesprek hebben wij een goede indruk gekregen wat er noodzakelijk is om de kinderen op deze school beter onderwijs te laten genieten. Om te beginnen hebben wij van het ingezamelde geld voor elk kind een pakket gekocht van 10 schriften, 2 pennen, potloden, puntenslijper, gum etc. wat nodig is om te rekenen, schrijven enz. Bij het 2e gesprek hebben wij het schoolhoofd aangegeven wat we hebben gekocht en aan haar overhandigd, haar reactie (het is alsof ik droom) was erg emotioneel. Echter wilde zij dit niet zelf aan de kinderen overhandigen maar vond ze dat wij dit op de eerst volgende zaterdag zelf moesten doen.

Daar gingen we dan, op weg naar het uitdelen van schriften enz. Wat staat ons te wachten??? Eenmaal aangekomen op de school bleek dus dat alle 288 kinderen aanwezig waren om netjes opgesteld in rijen per klas ons persoonlijk te bedanken. De leraren hebben vanaf ’s morgens vroeg hun best gedaan om per kind een mooi pakket samen te stellen, welke wij aan elk kind konden uitdelen, waarna elk kind ons persoonlijk moest bedanken met hand en handkus (Indonesische gewoonte). Ook de wethouder van onderwijs was aanwezig om ons te bedanken, waarbij het hoofd van de school de hoop uitsprak dat onze hulp jaarlijks terug zou keren en beloofde dat alle kinderen zouden bidden voor een goede gezondheid van ons.

Bij ons 4e bezoek hebben wij e.e.a. geëvalueerd en geconstateerd dat alle schoolboeken op de grond bewaard worden, waarna wij hebben besloten een kast aan te schaffen om de boeken te kunnen bewaren, zodat de levensduur langer wordt.

Echter was ons doel (het laten ontstaan van beter onderwijs) nog niet bereikt dus moest er nog meer gebeuren. In onze ogen is het belangrijk voor deze kinderen om engelse les en computerkunde te volgen waardoor ze zich na de basisschool beter kunnen onderscheiden van alle andere kinderen en dus meer kans maken op een baan. Daarom hebben wij de school toegezegd om een jaar lang een Engelse leraar te betalen zodat alle kinderen extra Engelse les kunnen krijgen.

Al met al zijn wij zeer tevreden met het dit jaar bereikte resultaat maar zijn we zeker wel van mening dat dit geen eenmalige actie mag blijven. Daarom willen we onze actie ook een vervolg geven met als doel elk jaar 1 of meerdere leraren te kunnen betalen. Ook is er natuurlijk geld nodig om aanvulling op het schoolgeld dan wel schooltenues te geven Op dit moment zijn wij druk doende om computers in te zamelen en naar lembang te sturen om er voor te zorgen dat er in 1 lokaal computerles kan worden gegeven. En onze ideale wens is en blijft natuurlijk om 1 of meer kinderen met talent te laten studeren op de universiteit van Bandung omdat nagenoeg geen enkele ouder van deze 288 kinderen hier de financiële mogelijkheden voor heeft.

Na deze weken in lembang zijn wij er nog meer van overtuigd hoe wij jullie hulp nodig hebben en hopen dat jullie ons daarom ook komende jaren willen blijven steunen.

Veel dank namens alle kinderen van de sdn 12.