info@kindereninlembang.nl

Stichtingsverslag Kinderen in Lembang 2013


Gedurende de afgelopen 4 jaar hebben wij 4 basisscholen voorzien van schoolborden, ingerichte muziek lokalen, en volledige sport/spel attributen t.b.v. sportlessen en schoolspullen voor totaal bijna 2000 basisschoolkinderen.

Sinds het schooljaar 2013/2014 zijn wij begonnen met het direct helpen van kinderen die graag willen doorleren maar waarvan de ouders dit niet kunnen betalen. Wij zijn begonnen met 11 kinderen (zie website voor hun foto) waarbij we hopen dat het lukt om elk kind te koppelen aan een sponsor in Nederland. Een van deze kinderen is Nuruh Astuti, een meisje van 17 jaar die wij al jaren steunen met schoolgeld voor de middelbare school. Afgelopen mei heeft zij haar examen gehaald en wij hebben haar toen gevraagd of zij verder wilde gaan met leren zei ze volmondig ja en wist ze ook direct wat ze wilde gaan studeren, ze wil namelijk internationaal kok worden. Zo is haar droom uitgekomen en is ze afgelopen september begonnen aan de universiteit van Bandung aan de door haar gewenste opleiding. Voor de opleiding is zij 6 dagen per week op school en gaat ze 's morgens om 6.30 uur van huis en is 's avonds om 19 uur pas weer thuis. Gezien het feit dat dit soort opleidingen normaliter enkel voor de rijken in Indonesie is weggelegd zijn de kosten (bijna EUR 2.000,= per jaar) zeer fors. Met name het geld om toegelaten te worden tot de school (bijna EUR 500,=) is voor veel ouders al een te groot bedrag om er uberhaupt aan te denken om je kind te laten studeren. Natuurlijk heeft zij voor deze studie een laptop nodig (EUR 400,=) en is het noodzakelijk om internet te hebben. Omdat men in de kampong waar ze woont niet (zoals wij bijna allemaal thuis) over WIFI beschikt dient dit een mobiel abonnement te zijn (EUR 4 p/mnd.). Al met al een dure studie met nog genoeg kosten zoals stage in het buitenland in het verschiet. Echter de gedachte dat ze over 2,5 jaar haar diploma heeft en een naar Indonesische begrippen goede baan kan vinden zegt ons dat het de moeite waard is.

Alle andere kinderen zitten nog op de middelbare school maar zullen ook de komende jaren de kans krijgen om net als Nuruh verder te leren met een betere kans op een goede baan. Zoals jullie begrijpen is het daarom wel noodzakelijk dat we ook in 2014 voldoende sponsors bijeen vinden om dit te kunnen verwezenlijken. Op dit moment hebben wij 5 sponsors (prive personen) die zijn gekoppeld aan een kind waarbij zij voor een vast bedrag (per maand of per jaar) bijdragen aan het schoolgeld voor 'hun' kind, het bedrag aan schoolgeld wordt in sommige gevallen aangevuld door de stichting.

Per 1 januari 2013 heeft de belastingdienst ons de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Dit betekend dat giften aan onze stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Dit zou het voor ons wat makkelijker moeten maken om inkomsten te verwerven om al het bovenvermelde te blijven verwezenlijken in de komende jaren. Mede hierdoor hebben wij in 2013 een gift ontvangen van EUR 5.000,=.

FINANCIEEL OVERZICHT 2013
Inkomsten (incl. gift) EUR 10.021,14
Bankkosten/website EUR 237,86
Shirts Ned. Elftal + bedrukken EUR 104,=
Reparatie dak school EUR 920,=
Schoolgeld 10 kinderen EUR 1.996,=
Diverse schoolspullen (o.a. schriften) EUR 320,=
Universiteit Nuruh Astuti (incl. laptop enz.) EUR 1.884,80
==========================
Saldo per 31 december EUR 10.021,14 -/- EUR 5.462,66 = EUR 4.558,48

Het overschot van EUR 4.558,48 is gereserveerd om de schoolgelden voor het jaar 2014/2015 te betalen (dit moet al in mei 2014 in zijn geheel worden betaald). Wanneer we de reparatie van het dak van een basisschool eraf halen is dit bedrag precies genoeg om voor komend jaar alle schoolgelden te betalen, echter is het van wezenlijk belang om ook voor komend jaar tenminste EUR 5.000,= op te halen zodat we ook in 2015 weer verder kunnen gaan met ons doel. Omdat wij er geen rekening mee kunnen houden dat we elk jaar een grote gift krijgen is er nog veel werk te doen om weer zoveel geld op te halen, zeker met het oog op meer aankomende studerende kinderen.