info@kindereninlembang.nl

Stichtingsverslag Kinderen in Lembang 2016


Na het succes van de samenwerking met cartouche Y4Y in 2015 is er dit jaar wederom een groep die 3 weken ons project heeft helpen ondersteunen. Na een jaar sparen en geld inzamelen waren Emma, Phillipine, Meike, Joris en Axel er klaar voor om begin juli richting lembang af te reizen.

Bepakt en bezakt met shirts, sticks en veel lesmateriaal nam men afscheid op schiphol van ouders en familie. 3 weken lang hebben zij fantastisch werk afgeleverd met nieuw geverfde lokalen, veel en sportspullen en vooral ook heel veel inzet. Als laatste had Y4Y ook nog een bedrag van €.2.500,= over ten behoeve van de studie van een van onze sponsorkinderen Ilham. Hij gaat komend jaar (vanaf september 2016) een opleiding tot IT specialist volgen aan de universiteit van Bandung. Zie voor het uitgebreide verslag Y4Y 2016 de film op YouTube.

Ook voor 2017 heeft Y4Y besloten een nieuwe groep uit te zenden naar Lembang. Lisette, Puck, Charlotte en Nienke alvast van harte welkom en succes met het voorbereiden van jullie trip. Helaas hebben wij door gebrek aan tijd geen verdere evenementen kunnen organiseren om geld in te zamelen. Wel is bij ons het idee geboren om in de komende jaren te proberen een voetbal arena op te zetten welke door lokale bevolking gerund kan worden. Helaas dient hiervoor een stuk land te worden aangekocht of te worden gehuurd wat toch een behoorlijk bedrag is welke op dit moment niet voorhanden is binnen de stichting. Het huren van land is ook mogelijk echter zijn we dan bang dat wanneer het voetbal project goed loopt de verhuurder het plan over neemt op zijn land. Hier omtrent is de regelgeving in Nederland een stuk beter geregeld. Uiteraard zijn ideeen hierin om het betreffende geld bijeen te krijgen zeer welkom.

Tot slot heeft een van onze sponsoren (VD detachering) de toezegging gedaan om in 2017 voor een bedrag van €.5.000,= het schoolplein van een van onze scholen om te vormen tot een multifunctioneel schoolplein waarop ook kan worden gesport.

Op 31 december heeft de stichting 2 motoren (bouwjaar 2015 en 2016) in het bezit welke door 2 studenten worden gebruikt tbv vervoer naar universiteit. Dit is goedkoper dan dagelijks vervoer met bus en scheelt studenten 2 uur reistijd per dag. Nieuwwaarde motoren is ongeveer €.1.000,= per stuk en zullen in 5 jaar worden afgeschreven echter zullen na deze 5 jaar nog wel een ntb restwaarde hebben.

Financieel overzicht 2016

Saldo 1-1-2016€ 9.090,68
Inkomsten (sponsors en giften)€ 11.230,00
---------- +/+
subtotaal€ 20.320,68
uitgaven tbv schoolgelden, bankkosten, kvk,website etc.€ 10.799,68
----------- -/-
Saldo 31-12-2016€ 9.521,00

In deze berekening is rekening gehouden met een wisselkoers van 1 euro = rph 15.100.