info@kindereninlembang.nl

Stichtingsverslag Kinderen in Lembang 2017


Al weer voor het 3e jaar op rij heeft ook in 2017 onze samenwerking met cartouche Y4Y een vervolg gekregen.

Na een intensieve voorbereiding van ruim 8 maanden kwamen Lisette, Puck, Nienke en Charlot in juli voor 3 weken naar Lembang.

Vol goede moed en veel energie om in lembang zoveel mogelijk werkzaamheden te verrichten namen zij afscheid op schiphol van ouders en familie. Ook dit jaar hebben wij weer een nieuwe basisschool kunnen vinden waar zij lokalen hebben kunnen verven, lessen hebben gegeven en afsluitend een Hollandse dag voor de kinderen hebben georganiseerd waarbij alle bekende nederlandse spellen aan de orde kwamen. Als laatste heeft deze groep van Y4Y ook nog een bedrag van €.2.200,= aan stichting kinderen in lembang gedoneerd waarmee wij weer kinderen naar school/universiteit kunnen helpen. Meiden: enorm veel dank voor jullie inzet.

Zie voor het uitgebreide verslag Y4Y 2017 de film op onze site.

Ook voor 2018 heeft Y4Y besloten wederom een nieuwe groep uit te zenden naar Lembang. Emma, Pippa, Charlotte en Nienke alvast van harte welkom en succes met het voorbereiden van jullie trip.

Enorm leuk is om elk jaar weer te zien hoe goed ook de nederlandse gasten betrokken worden bij het project waarbij elk jaar weer de kinderen van Y4Y als zeer goede ambassadeurs voor zowel cartouche als stichting kinderen in lembang optreden.

Voor de stichting kinderen in lembang is het een enorme motivatie dat ook de door ons gesponsorde kinderen het erg goed doen op school. Na het afstuderen van Nurul hebben wij goed ingezien dat het echt mogelijk is om kinderen alhier te laten studeren waardoor zij zelf echt een betere toekomst kunnen opbouwen. Zeker gezien het feit dat in de 10 jaar dat wij dit doen slechts 1 kind de studie heeft moeten staken door gebrek aan capaciteit en inzet van de leerling zelf.

Om deze reden hopen wij ook de komende jaren weer voldoende geld in te zamelen om de te betalen schoolgelden te kunnen voldoen. Wel merken wij helaas dat het steeds lastiger wordt om hiervoor nieuwe “bronnen” aan te boren om ons saldo toereikend te houden.

Wij zien dit in 2017 terug in het feit dat wij aan schoolgelden meer hebben moeten uitgeven dan er in totaal aan sponsoringen en giften is binnengekomen. Hierdoor is onze reserve met €.914,35 geslonken.

Op 31 december 2017 heeft de stichting 1 motor (bouwjaar 2016) in het bezit welke door 1 student worden gebruikt tbv vervoer naar de universiteit. Zie hiervoor ook het verslag van 2016. De 2e motor (BJ-2015)is door Nurul overgenomen voor een bedrag van €.700,=.

Financieel overzicht 2017

Saldo 1-1-2017€ 9.521,00
Inkomsten (sponsors en giften)€ 12.555,20
---------- +/+
subtotaal€ 22.076,20
uitgaven tbv schoolgelden, bankkosten, kvk,website etc.€ 13.469,55
----------- -/-
Saldo 31-12-2017€ 8.606,65

In deze berekening is rekening gehouden met een wisselkoers van 1 euro = rph 15.800.