info@kindereninlembang.nl

Stichtingsverslag Kinderen in Lembang 2018


Ook in 2018 is de stichting weer volop bezig geweest met het bereiken van de doelen in Lembang. Zo zijn er 11 kinderen die (door financiele hulp stichting) naar school kunnen (basisschool en middelbaar onderwijs) en onze trots Andi die zijn 2e jaar in gaat van zijn opleiding architectuur design&inrichting aan de universiteit van bandung.

Tevens ook dit jaar voor de 4e keer op rij een samenwerking met hockeyclub cartouche Y4Y waarbij we in juli/aug Emma, Charlotte, Pippa en Nienke hebben mogen ontvangen. Na bijna een jaar voorbereiding hebben zij gedurende hun verblijf in lembang 1 van onze sponsorscholen opgeknapt. Zij hebben de lokalen geverfd, lessen gegeven in o.a. hygiene, sport, engels en muziek.
Wat hebben zij hard gewerkt en enorm veel geleerd in die 3 weken en wat zijn we daar trots op. Alle gemaakte kosten hiervoor hebben de deelnemers zelf bij elkaar gespaard gedurende de voorbereiding en aan het einde van hun verblijf ontving de stichting ook nog eens een gift van €.2.105,= welke we kunnen besteden aan het studiefonds van Andi.
Ook in 2019 zullen we de samenwerking (lustrum 5 jaar!) met Y4Y voortzetten en zullen in de zomervakantie zelfs 6 kinderen afreizen naar Lembang. Suus, Teddy, Rachel, Noor, Ruben en Floriaan, veel succes met de voorbereiding!!
Zie voor een goed overzicht van de werkzaamheden het bijgevoegde video verslag.

In 2017 heeft een gast van villa venetys tijdens het verblijf in lembang zo’n mooie indruk opgedaan van onze werkzaamheden op de scholen dat deze heeft besloten met collega’s geld in te zamelen en dit te doneren aan de stichting. Hierdoor ontving de stichting in Juli een bedrag van €.2.000,= welke uiteraard goed besteed zal worden aan de lopende projecten.

Tot slot onderstaand het financiele overzicht van 2018 waarbij aangetekend dat in dit bedrag een in 2016 aangeschafte brommer voor Andi niet is opgenomen maar nog wel bezit is. (geschatte dagwaarde €.500,=). In 2018 heeft de stichting aan al haar lopende verplichtingen kunnen voldoen wat ertoe heeft geleid dat we dit jaar met een klein verlies €.375,46 hebben afgesloten welke ten laste van de reserve zal komen.


Financieel overzicht 2018


Saldo ABNAMRO op 31/12/2018 €.5.324,61
Saldo Mandiri Bank op 31/12/2018 RPH 46.235.250 = €.2.906,58


Saldo stichting 1/1/2018 € 8.606,65
Inkomsten 2018 (sponsors en giften) € 10.330,00
---------- +/+
subtotaal € 18.936,65
Uitgave schoolgelden, boeken, bankkosten etc € 10.705,46
----------- -/-
Saldo 21-12-2018 € 8.231,19

In het overzicht is rekening gehouden met een wisselkoers van 1 euro is RPH 15.800,=