info@kindereninlembang.nl

Stichtingsverslag Kinderen in Lembang 2019


Ook in 2019 is de stichting weer volop bezig geweest met het bereiken van de doelen in Lembang. Zo zijn er 11 kinderen die (door financiele hulp stichting) naar school kunnen (basisschool en middelbaar onderwijs) en onze trots Andi die zijn 3e jaar in gaat van zijn opleiding architectuur design&inrichting aan de universiteit van bandung.
Tevens ook dit jaar voor de 5e keer op rij een samenwerking met hockeyclub cartouche Y4Y waarbij we in juli/aug Ruben, Floriaan, Noortje, Suus, Teddy en Rachel hebben mogen ontvangen. Na bijna een jaar voorbereiding hebben zij gedurende hun verblijf in lembang 1 van onze sponsorscholen opgeknapt. Zij hebben de lokalen geverfd, lessen gegeven in o.a. hygiene, sport, engels en muziek. Wat hebben zij hard gewerkt en enorm veel geleerd in die 3 weken en wat zijn we daar trots op. Alle gemaakte kosten hiervoor hebben de deelnemers zelf bij elkaar gespaard gedurende de voorbereiding en aan het einde van hun verblijf ontving de stichting ook nog eens een gift van €.2.000,= welke we kunnen besteden aan het studiefonds van Andi.

Helaas kon door ziekte Cor niet tijdens hun verblijf aanwezig zijn en hebben wij (ingrid, Lisette en Maurice) de kinderen gedurende hun verblijf begeleid.

Tot slot onderstaand het financiele overzicht van 2019 waarbij aangetekend dat in dit bedrag een in 2016 aangeschafte brommer voor Andi niet is opgenomen maar nog wel bezit is. (geschatte dagwaarde €.500,=). In 2018 heeft de stichting aan al haar lopende verplichtingen kunnen voldoen wat ertoe heeft geleid dat we dit jaar met een verlies €.2.191,54 hebben afgesloten welke ten laste van de reserve zal komen.

Financieel overzicht 2019


Saldo ABNAMRO op 31/12/2019 €.5.343,73
Saldo Mandiri Bank op 31/12/2019 RPH 12.000.000 = €.695,92


Saldo stichting 1/1/2019 € 8.231,19
Inkomsten 2019 (sponsors en giften) € 12.052,50
---------- +/+
subtotaal € 20.283,69
Uitgave schoolgelden, boeken, bankkosten etc € 14.244,04
----------- -/-
Saldo 31-12-2019 € 6.039,65

In het overzicht is rekening gehouden met een wisselkoers van 1 euro is RPH 16.400,=