info@kindereninlembang.nl

Stichtingsverslag Kinderen in Lembang 2020


Tot ons grote verdriet is eind februari onze vaste vrijwilliger Cor van Venetien na een lang ziekbed overleden. Cor was altijd trots op het werk dat we voor de kinderen in lembang konden doen en deed dit ook altijd vol overgave. Cor, we zullen je missen en zijn je dankbaar voor al je inzet met name tijdens de bezoeken van de Y4Y kinderen.

Nadat het jaar slecht begon kwam daar het corona virus nog bij. Dit heeft ertoe geleid dat gedurende het jaar niemand van onze stichting naar lembang kon om gesprekken te voeren met de ouders en de kinderen aldaar. Ook was er dit jaar geen samenkomst van Y4Y kinderen waardoor de stichting ook een hoop inkomsten heeft gemist. Ook het vinden van nieuwe sponsor inkomsten heeft door het virus op een laag pitje gestaan en voor 2021 weten we ook nog niet wat alles gaat brengen. Onze enige middelen waren de sociale media kanalen en face time echter is gebleken dat dit toch een stuk lastiger was dan het overzicht op locatie. We hopen allemaal dat we medio 2021 de draad weer kunnen oppakken.

Tot slot onderstaand het financiele overzicht van 2020 waarbij aangetekend dat in dit bedrag een in 2016 aangeschafte brommer voor Andi niet is opgenomen maar nog wel bezit is. (geschatte dagwaarde €.250,=). In 2020 heeft de stichting aan al haar lopende verplichtingen kunnen voldoen wat ertoe heeft geleid dat we dit jaar met een kleine plus van €.623,= hebben afgesloten welke ten bate van de reserve zal komen.

Financieel overzicht 2020


Saldo ABNAMRO op 31/12/2020 €.6.662,65
Saldo Mandiri Bank op 31/12/2020 geen


Saldo stichting 1/1/2020 € 6.039,65
Inkomsten 2020 (sponsors en giften) € 5.542,50
---------- +/+
subtotaal € 11.582,15
Uitgave schoolgelden, boeken, bankkosten etc € 4.919,50
----------- -/-
Saldo 31-12-2020 € 6.662,65

In het overzicht is rekening gehouden met een wisselkoers van 1 euro is RPH 17.400,=